Västerbotten på Grand Hôtel

21 januari - 8 februari 2020

I januari varje år intar Västerbotten Grand Hôtel i Stockholm under tre veckor. Aktörer från Västerbotten, Sverige och världen samlas för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan. Såväl på nationell som internationell nivå.

Boka shoowroom

" Välfärd är det övergripande målet med allt Region Västerbotten företar sig. "

Rickard Carstedt
(S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten.

Grandpris 2020

Årets tema
Det hållbara ledarskapet

Det hållbara ledarskapet – samlar kraft i jämställdhet, jämlikhet och tillit.
I tider av polarisering, av osäkerhet och många gånger ogästvänligt debattklimat är det viktigare än någonsin med ett tryggt, tydligt, modigt ledarskap – ett hållbart ledarskap.

Kontakta oss

Producent
CARINA ERIKSSON
tel: 070 535 57 05
carina.eriksson@regionvasterbotten.se

Programansvarig:
KRISTER RUTH
tel: 70 663 75 63
krister.ruth@regionvasterbotten.se

Kommunikationsansvarig:
OLIVIA COLLIN
tel: 073-514 50 66
olivia.collin@regionvasterbotten.se

arrangör

Medarrangörer

huvudpartners